Zıt & Zıttı2 yorum

default thumbnail

Birbirine bütünüyle zıt olan durum ve kavramları ifade eden sözcüklere “karşıt anlamlı sözcükler (zıt anlamlı kelimeler)” denir.

Yazıda 2 yorum

Bir yorum ekle